VINTERUNDERHÅLL


EVSA AB, ETT SJÄLVKLART VAL!

Det som menas med vinterunderhåll är både vägunderhåll och underhåll av utomhusytor för att förhindra att det ska uppstå problem som kan orsakas av snö, is och frost. Oftast brukar vinterunderhåll bestå av snöröjning, sandning och saltning, det brukar även fordra sopning efter snösmältningen.
För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är det lagkrav på att sköta snöröjning och annat vinterunderhåll på fastighetens mark och tak. Det måste vara säkert för boende och andra som passerar.
Du måste såklart inte vara fastighetsägare eller tillhöra en bostadsrättsförening för att ha tillgång till våra tjänster, dem finns tillgängliga för dig oavsett.

vi har abonnemangslösningar för både företag och privat personer när.det gäller snö och halkbekämpning.
kontakta oss så bokar vi ett möte med er.  

vi har även årsavtal där vi hjälper med allt underhåll under båda sommar och vinter.