Vi tar hand om din trädgård eller andra gröna områden.

inom den gröna sektorn erbjuder EVSA AB allt inom grönyte och markprojekt 

All personal som skickas ut på våra uppdrag har alltid den kompetens som arbetet kräver.

Just nu åtar vi oss trädgårds och mark uppdrag i Södermaland  stockholms & uppsala län

större uppdrag kan utföras på andra orter.


Grönytor & Mark hos EVSA

Med EVSA kan du alltid känna dig trygg då all personal är anpassade efter de uppdrag som kunden beställt. Därför kan vi garantera ett bra jobb med hög kvalitet. Våra tjänster finns tillgängliga för dig oavsett om du är privatperson, företag, förening eller församling. Vi kommer att erbjuda en kostnadsfri offert för våra tjänster.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • Skötsel av park och grönytor

 • Gräsklippning

 • Häckklippning

 • Ogräsrensning

 • Röjning av sly

 • Beskärning av buskar, häckar och träd

 • Nyplantering och flytt av buskar

 • Lövupptagning

 • Bortforsling

 • Höst- och vårstädning

 • Dränering av husgrund

 • renovering befintlig stenmur


Trädfällning

Har du ett träd som riskerar att falla över din tomt eller vill du helt enkelt bara rensa bort några träd för att få en bättre utsikt? Det finns många olika anledningar till att ett träd kan behöva fällas, oavsett vad det är du behöver hjälp med när det kommer till trädfällning finns vi där för dig.

Själva processen för trädfällning kan variera beroende på olika omständigheter såsom att trädet exempelvis är i spänning eller att man måste klättra upp i det för att kapa grenar osv. Därför kommer vi och gör en inspektion för att se om vi måste ta några eventuella extra åtgärder.

Röjning

Priset på röjning varierar mellan olika röjningsobjekt. Dessa punkter är exempel på vad som kan leda till att priset varierar:

 • Skogens höjd och täthet

 • Storlek på och gångavstånd till objektet

 • Terrängens utseende, främst ytstruktur och lutning

Bortforsling

Vi erbjuder även bortforsling av träd,sly kompost och annat som finns i trädgården. kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med så får du ett kostnadsförslag av oss innan du bestämmer dig.

Vinterunderhåll

EVSA AB, ETT SJÄLVKLART VAL!

Det som menas med vinterunderhåll är både vägunderhåll och underhåll av utomhusytor för att förhindra att det ska uppstå problem som kan orsakas av snö, is och frost. Oftast brukar vinterunderhåll bestå av snöröjning, sandning och saltning, det brukar även fordra sopning efter snösmältningen.

För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är det lagkrav på att sköta snöröjning och annat vinterunderhåll på fastighetens mark och tak. Det måste vara säkert för boende och andra som passerar.

Du måste såklart inte vara fastighetsägare eller tillhöra en bostadsrättsförening för att ha tillgång till våra tjänster, dem finns tillgängliga för dig oavsett. 

Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter så  återkommer vi till dig så snart vi kan.

Vill du komma i kontakt med oss angående trädgård & mark. kontakta oss på telefonnummer: 073 650 66 07