KONTAKT/BOKNING

Beställ offert för åtgärd av gravvård.


Vid säkring av gravvård använder vi oss av olika tekniker för att alltid kunna ha den bästa lösningen för varje individuell gravsten. allt arbete sker efter CGk:s riktlinjer.


Offert förfrågan

Telefon: 010 707 95 94

EVSA AB Gärdesvägen 62 61973

info@evsa.se


Personuppgifter och GDPR

Vi på EVSA AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i EU:s dataskyddsförordning GDPR och ser regelbundet över våra interna rutiner och processer för att säkerställa att de är anpassade till förordningen.

Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och när de inte längre behövs raderar vi dem.

Nedan finns kortfattad information om hur vi hanterar dina personuppgifter i olika delar av verksamheten.