Välkommen till EVSA! 

EVSAs tjänster är till för dig oavsett vem du är eller vart du befinner dig. Vi jobbar i hela Sverige och vårt koncept är att finnas till när du själv inte hinner med. 

Så, vad kan vi på EVSA erbjuda dig? Nedanför hittar du våra tjänster.

Gravstenssäkring & besiktning av gravvårdar

Med tiden kan gravstenar bli instabila och riskera att falla vilket inte bara medför en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården utan det kan även bli en säkerhetsfråga för besökare. Därför är det inte bara viktigt utan även ett krav att stenarna på kyrkogården är stabila och kontrolleras vart femte år. Vi på EVSA erbjuder ett helhetskoncept för provning och säkring av gravvårdar där vi förhåller oss till Centrala Gravvårdskommitténs normer (CGK). Detta innebär att vi kan göra allt från start till slut eller bara hjälpa till där vi behövs.

Helhetslösning

Vi sköter allt från start till slut

Vi vet att arbetet kring gravstenssäkring kan vara tidskrävande för personal på kyrkogårdsförvaltningarna. Därför vill vi se till att ni får ut så mycket som möjligt från oss så att ni slipper lägga tid på ett arbete som inte finns med i er tidsplan.

Vad innebär då helhetslösningen?

Vi kommer använda oss av de olika gravsystem som finns på respektive församling/pastorat. Där kommer vi se kyrkogård, kvarter, gravstensnummer och namn på de gravsatta. Vi börjar med att göra säkerhetstest av gravstenar och dokumenterar alla stenar. Därefter gör vi utskick till gravrättsinnehavaren som har fått sin gravsten underkänd med fyra svarsalternativ (Jag väljer att anlita EVSA, Jag vill själv utföra stensäkringsarbetet, Jag önskar inte längre behålla gravplatsen utan återlämnar den till kyrkogårdsförvaltningen, Jag önskar behålla gravrätten, men önskar att endast gravvården (gravstenen) tas bort.). När vi väl har fått in svar gör vi en sammanställning och åtgärdar stenarna vi fått in. Vi fakturerar direkt till gravrättsinnehavaren efter åtgärden är slutförd.

Kontroll av gravvård

Dessa steg går vi igenom vid provning av gravstenssäkerhet:

 • Steg 1. Okulär besiktning och bedömning av stenens lutning
 • Steg 2. Kontroll av dubbar
 • Steg 3. Belastningsprov och vinkelmätning
 • (klarar 35 kg/350 N och lutning enligt mätning)

Åtgärd för gravvård som bedöms instabil

Om gravstenen inte går igenom de tre stegen sätter vi en tillfällig säkring. Skulle det vara så att gravstenen inte klarar kontroll av dubbar erbjuder vi omdubbning och använder oss då utav dubbar med rostfritt stål enligt CGK:s riktlinjer. Om stenen lutar för mycket eller inte klarar 35 kg belastning på grund av att sockeln inte är säkert förankrad erbjuder vi att säkra upp stenen med ett kraftigt fäste som monteras på sidan av sockeln till gravstenen som därefter förankras i marken.


Sockel fästet

Vi på EVSA AB använder oss av ett fäste som är ett svensktillverkat fäste av hög kvalitet som följer CGK:s krav och lämnar en garanti på fästets funktion i 25 år. Det finns två olika varianter av fästet som gör att vi alltid kan montera oavsett om det är en normalstor gravsten eller en större grusgrav med lång sockel. Järle fästet spänns fast mot sockeln vilket innebär att det inte blir någon åverkan på sockeln eller livstenen vid montering. Efter att fästet spänts fast mot sockeln trycks ett 80 cm metall rör ner i marken för att ge gravanordningen stabilitet. Inga spår av fästet kommer finnas efter monteringen då allt är under marknivå. Detta gör att risken för att komma åt fästet vid exempelvis gräsklippning inte kommer finnas.

Fästet är enkelt att hantera vid exempelvis jordsättning då man ibland kan vara tvungen att lyfta bort gravstenen tillfälligt.

Trädgård och mark

Grönytor & trädgård hos EVSA

EVSA AB har personal med lång erfarenhet av det mesta inom ramen för trädgårdsskötsel och skötsel av grönytor. Därför kan vi garantera ett bra jobb med hög kvalitet. Våra tjänster finns tillgängliga för dig oavsett om du är privatperson, företag, förening eller församling. Vi kommer att erbjuda en kostnadsfri offert för våra tjänster.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • Skötsel av park och grönytor

 • Gräsklippning

 • Häckklippning

 • Ogräsrensning

 • Röjning av sly

 • Beskärning av buskar, häckar och träd

 • Nyplantering och flytt av buskar

 • Lövupptagning

 • Bortforsling

 • Höst- och vårstädning

Vi är väldigt flexibla när det kommer till uppdrag och arbeten och hjälper gärna till med det mesta. Skulle tjänsten du letar efter inte finnas med på listan ovan får du gärna kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.


Trädfällning

Har du ett träd som riskerar att falla över din tomt eller vill du helt enkelt bara rensa bort några träd för att få en bättre utsikt? Det finns många olika anledningar till att ett träd kan behöva fällas, oavsett vad det är du behöver hjälp med när det kommer till trädfällning finns vi där för dig.

Själva processen för trädfällning kan variera beroende på olika omständigheter såsom att trädet exempelvis är i spänning eller att man måste klättra upp i det för att kapa grenar osv. Därför kommer vi och gör en inspektion för att se om vi måste ta några eventuella extra åtgärder.

Röjning

Priset på röjning varierar mellan olika röjningsobjekt. Dessa punkter är exempel på vad som kan leda till att priset varierar:

 • Skogens höjd och täthet

 • Storlek på och gångavstånd till objektet

 • Terrängens utseende, främst ytstruktur och lutning

Bortforsling

Vi vill att det ska vara fint efter att vi har utfört ett arbete så när träden väl är fällda kan vi hjälpa dig med bortforsling. Vi erbjuder såklart bortforsling till dig även om det gäller buskar, grenar, löv eller liknande.

Vinterunderhåll

EVSA AB, ETT SJÄLVKLART VAL!

Det som menas med vinterunderhåll är både vägunderhåll och underhåll av utomhusytor för att förhindra att det ska uppstå problem som kan orsakas av snö, is och frost. Oftast brukar vinterunderhåll bestå av snöröjning, sandning och saltning, det brukar även fordra sopning efter snösmältningen.

För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är det lagkrav på att sköta snöröjning och annat vinterunderhåll på fastighetens mark och tak. Det måste vara säkert för boende och andra som passerar.

Du måste såklart inte vara fastighetsägare eller tillhöra en bostadsrättsförening för att ha tillgång till våra tjänster, dem finns tillgängliga för dig oavsett. 

Intresserad av våra trädgårds tjänster?