Tjänster för gravrättsinnehavare

Beställ offert för åtgärd av gravvård.

Sockelmonterat sidofäste: Sockeln förankras på ena sidan enligt gällande normer. Sockeln grovjusteras och kan komma att ha en viss lutning. Dock max 3 cm per meter. 

Omdubbning: De gamla dubbarna kapas bort och ersätts med nya rostfria dubb enligt gällande normer. 
Sidmonterat fäste som används vid säkring av sockeln. Fästet monteras under mark, inga synliga delar efter det att montering skett.

Stenens lutning kan i framtiden påverkas av tjälen, det kommer dock inte att påverka stenens säkerhet. Ingen garanti kan därför lämnas på lutningen. På materialet i säkerhetsanordningen lämnas 25 års funktionsgaranti.

Gravstenar i hela landet.
V hjälper även kunder i hela landet att ta fram nya gravstenar efter kundens önskemål.
Reparationer av äldre gravstenar.
Textkompletteringar. 

Offert förfrågan

Säkring av gravvård.

Telefon: 010 707 95 94

EVSA AB 
Industrigatan
619 33 Trosa

info@evsa.se


Personuppgifter och GDPR

Vi på EVSA AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i EU:s dataskyddsförordning GDPR och ser regelbundet över våra interna rutiner och processer för att säkerställa att de är anpassade till förordningen.

Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och när de inte längre behövs raderar vi dem.

Nedan finns kortfattad information om hur vi hanterar dina personuppgifter i olika delar av verksamheten.