KONTAKT/BOKNING

Beställningsformulär för åtgärd av gravsten

Sockelmonterat sidofäste: Sockeln förankras på ena sidan enligt gällande normer. Sockeln grovjusteras och kan komma att ha en viss lutning. Dock max 3 cm per meter. 

- Kostnad 1895 kr inklusive moms.

Omdubbning: De gamla dubbarna kapas bort och ersätts med nya rostfria dubb enligt gällande normer. 

- Kostnad 1295 kr inklusive moms.

Reservation för:
Borttagning av cementgjutningar 835 kr
Sänkning av sockel, kostnad 585 kr.
Lyft av hög/tung gravsten med hjälp av lyftanordning, kostnad 1050 kr.
Ytterligare säkring/dubbning.
Upptäcks att någon av dessa åtgärder behövs, faktureras de automatiskt utöver ovanstående grundpris.Sidmonterat fäste som används vid säkring av sockeln. Fästet monteras under mark, inga synliga delar efter det att montering skett.

Stenens lutning kan i framtiden påverkas av tjälen, det kommer dock inte att påverka stenens säkerhet. Ingen garanti kan därför lämnas på lutningen. På materialet i säkerhetsanordningen lämnas 25 års funktionsgaranti.

Beskriv ditt ärende så återkommer vi till dig så fort som möjligt

Telefon: 010 707 95 94

EVSA AB Gärdesvägen 62 61973

info@evsa.se


Personuppgifter och GDPR

Vi på EVSA AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i EU:s dataskyddsförordning GDPR och ser regelbundet över våra interna rutiner och processer för att säkerställa att de är anpassade till förordningen.

Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och när de inte längre behövs raderar vi dem.

Nedan finns kortfattad information om hur vi hanterar dina personuppgifter i olika delar av verksamheten.